Skład osobowy Zakładu


Kierownik Zakładu

  dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. PW


Pracownicy naukowo-dydaktyczni

  prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
  prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
  dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. PW
  dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski, prof. PW
  dr inż. Mariusz Bober
  dr inż. Paweł Cegielski
  dr inż. Jarosław Grześ
  dr inż. Jerzy Jakubowski
  dr inż. Paweł Kołodziejczak
  mgr inż. Beata Skowrońska


Pracownicy inżynieryjno-techniczni

  mgr inż. Michał Hudycz
  Sławomir Jakielski


Pracownicy emerytowani

  dr inż. Kazimierz Ferenc
  Elżbieta Wąsak


Doktoranci

  mgr inż. Bartosz Kuliński
  mgr inż. Małgorzata Ostromęcka
  mgr inż. Damian Rochalski
  mgr inż. Konrad Tobota

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania