Skład osobowy Zakładu


Pracownicy Zakładu

  dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. PW - Kierownik Zakładu


  dr inż. Mariusz Bober
  dr inż. Paweł Cegielski
  dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. PW
  dr inż. Jarosław Grześ
  dr inż. Michał Hudycz
  Sławomir Jakielski
  dr inż. Jerzy Jakubowski
  prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
  dr inż. Paweł Kołodziejczak
  dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski, prof. PW
  prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
  mgr inż. Beata Skowrońska


Doktoranci

  mgr inż. Przemysław Połaski
  mgr inż. Damian Rochalski
  mgr inż. Piotr Siwek
  mgr inż. Konrad Tobota

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania