Rys historyczny Zakładu

Katedra Spawalnictwa została utworzona w roku 1951, równocześnie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Organizatorem Katedry i jej pierwszym kierownikiem był Profesor Zygmunt Dobrowolski. W 1970 roku Katedrę przekształcono w Zakład Spawalnictwa, a w roku 1995 w Zakład Inżynierii Spajania, wchodzący w skład Instytutu Technologii Materiałowych (obecnie, po zmianach organizacyjnych, wchodzi w skład Instytutu Technik Wytwarzania).

prof. Z. Dobrowolski

Prof. Zygmunt Dobrowolski (1891-1981),
kierownik Katedry Spawalnictwa w latach 1951-1961.

W okresie 60-ciu lat istnienia Katedra, a następnie Zakład wypromował ponad 1000 inżynierów i magistrów inżynierów, 42 doktorów i 10 doktorów habilitowanych. Działalność naukową i dydaktyczną, skoncentrowaną we wcześniejszych latach na klasycznych metodach spawania, stopniowo wzbogacano o nowoczesne technologie i badania naukowe nad spajaniem zaawansowanych materiałow konstrukcyjnych i funkcjonalnych, modyfikacją powierzchni, projektowaniem i badaniami spawalniczych źródeł energii elektrycznej, automatyzacją i komputeryzacją procesów spawalniczych.

Kierownicy ZIS

Kierownicy Zakładu Inżynierii Spajania (od lewej):
prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa - kierownik Zakładu w latach 2002-2008,
prof. dr hab. inż. dr h. c. mult. Władysław Włosiński (1931-2018) - kierownik Zakładu w latach 1982-2002,
prof. dr hab. inż. Jacek Senkara - kierownik Zakładu w latach 2008-2016.

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania