Spawalnicze Koło Naukowe JOINT

Spawalnicze Koło Naukowe JOINT

Spawalnicze Koło Naukowe Joint (2014 r.)

 

Spawalnicze Koło Naukowe JOINT, działające przy Zakładzie Inżynierii Spajania PW, wpisane zostało przez Rektora Politechniki Warszawskiej do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej (decyzja nr 88/2011 z dnia 10.11.2011). Pierwszym opiekunem Koła Naukowego z ramienia Zakładu Inżynierii Spajania był dr inż. Paweł Kołodziejczak. Obecnie tę funkcję pełni dr inż. Paweł Cegielski.

Spawalnicze Koło Naukowe JOINT stanowi grupa studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zainteresowanych zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu spajania materiałów i metaloznawstwa oraz popularyzacją swoich indywidualnych osiągnięć. W ramach prac Koła Naukowego realizowane są wspólne projekty badawcze, a także organizowane wyjazdy na targi tematyczne, spotkania z przyszłymi pracodawcami, wizyty w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Członkowie Koła Naukowego mają możliwość brania aktywnego udziału w wykładach, sympozjach i konferencjach poświęconych interesującej ich tematyce.

Podstawowe cele działalności Koła Naukowego są następujące:
- aktywny udział w działalności Zakładu Inżynierii Spajania,
- realizacja projektów badawczych związanych z technologiami spajania materiałów i metaloznawstwem,
- opracowywanie artykułów naukowych, związanych z realizowanymi projektami badawczymi,
- udział w wykładach, sympozjach i konferencjach,
- nawiązanie współpracy z gronem polskich spawalników,
- współpraca i integracja z kołami naukowymi związanymi ze spawalnictwem.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego i jego działalności znaleźć można na stronie internetowej Koła.

 

Decyzja Rektora PW

Decyzja Rektora PW

 

Decyzja Rektora PW o zmianie nazwy

Decyzja Rektora PW o zmianie nazwy Koła Naukowego "Joint"

 

Logo Koła Naukowego

Logo Spawalniczego Koła Naukowego Joint

 

Góra strony

 

Nagrody dla Spawalniczego Koła Naukowego JointRamka_górna

W dniach 13-14 czerwca 2017 roku odbyło się w Istebnej VI Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt. "Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych". Organizatorami spotkania byli: Studenckie Koło Naukowe „Strefa Wpływu Ciepła”, działające przy Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz Polskie Towarzystwo Spawalnicze. W trakcie trwania Sympozjum zorganizowany został ogólnouczelniany konkurs "Młodych Spawalników". Zespół, którego trzon stanowili uczestniczący w Sympozjum członkowie Spawalniczego Koła Naukowego Joint, zajął w konkursie pierwsze miejsce, a wygłoszony referat pt. "Zastosowanie zrobotyzowanego napawania łukowego w tworzeniu modeli technikami przyrostowymi" został wyróżniony i zostanie opublikowany w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa.

 

Istebna dyplom 1 Istebna dyplom 2

 

Ramka_dolna

Góra strony

Ramka_górna

W bieżącym roku odbyła się II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kół Naukowych KOKON, skierowanego do studentów uczelni technicznych działających w ramach kół naukowych. Organizatorem konkursu było Forum Uczelni Technicznych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczna rywalizacja odbyła się w następujących kategoriach:

  • Projekt Konstrukcyjny
  • Konferencja,
  • Innowacje i Nowe Technologie,
  • Nagroda Internautów.
Do komkursu Spawalnicze Koło Naukowe Joint zgłosiło projekt "Drukowanie 3D poprzez zrobotyzowane napawanie łukowe". Projekt zajął I miejsce w kategorii "Innowacje i Nowe Technologie". W dniu 2-go czerwca 2017 roku w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

 

Kokon_dyplom Kokon_szkło

Kokon_prezes

 

Ramka_dolna

Góra strony

Ramka_górna

W dniach 23-26 maja 2017 roku odbyła się w Kijowie, pod patronatem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Instytutu Spawalnictwa im. E.O.Patona, IX Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców zatytułowana "Welding and Related Technologies". Do udziału w niej zapraszani są studenci, doktoranci i młodzi naukowcy. W tegorocznym spotkaniu udział wzięli członkowie Spawalniczego Koła Naukowego Joint. Wygłoszony referat zatytułowany "Additive 3D printing using MAG CMT arc surfacing" (autorzy: Mateusz Ostrysz, Paweł Cegielski, Aleksandra Skublewska, Mateusz Gajowniczek, Michał Dylewski, Paweł Gawroński) został uznany za najlepszą prezentację konferencji.

 

WRTYS_2017 WRTYS_2017

 

Ramka_dolna

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania