Zakres kształcenia

Studia Podyplomowe (edycja 2013) „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)”, prowadzone w oparciu o wytyczne IIW IAB-252r1-11/sv-00 i wymagania Instytutu Spawalnictwa W-01/IS-67 (wydanie 13), obejmują 5 modułów:

  • MODUŁ 1 - PROCESY SPAWALNICZE I URZĄDZENIA
  • MODUŁ 2 - MATERIAŁY I ICH ZACHOWANIE SIĘ PODCZAS SPAWANIA
  • MODUŁ 3 - PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI SPAWANYCH
  • MODUŁ 4 - WYTWARZANIE I ZASTOSOWANIA INŻYNIERSKIE
  • MODUŁ 5 - ZAJĘCIA LABORATORYJNE

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zakładu Inżynierii Spajania.

Góra strony