Studia Podyplomowe - edycja 2015/2016

Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów

- rozpoczęcie studiów - 03.10.2015 r.,
- zakończenie studiów - czerwiec 2016 r.

*********

Słuchacze edycji 2015/2016

Słuchacze Studium Podyplomowego
"Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)" - edycja 2015/2016

*********

Góra strony