Studia Podyplomowe - edycja 2013/2014

Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów

- rozpoczęcie studiów - 05.10.2013 r.,
- zakończenie studiów - czerwiec 2014 r.

*********

Słuchacze edycji 2013/2014

Słuchacze Studium Podyplomowego
"Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)" - edycja 2013/2014

*********

Góra strony