Wybrane artykuły

Artykuły opublikowane w czasopismach zagranicznych
Autor/autorzy Tytuł artykułu Czasopismo
L. Tuz, P. Kołodziejczak, A. Kolasa Friction stir welding of AZ-91 and AM-Lite magnesium alloys Welding International Vol.27, Issue 4, April 2013
T. Chmielewski, D. Golański The new method of in-situ fabrication of protective coatings based on FeAl intermetallic compounds Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture, 2011, Vol. 225 (4)
P. Konarski, K. Kaczorek, J. Senkara Effects of vacuum heating in AISI 410 and AISI 321 stainless steels' surface layer revealed by SIMS/GDMS depth profile analysis Surface and Interface Analysis, vol.43, Issue 1-2, 2011
P. Jóźwik , Z. Bojar, P. Kołodziejczak Microjoining of Ni3Al based intermetallic thin foils Materials Science and Technology, Volume 26, Number 4, April 2010
P. Kołodziejczak, W. Kalita Properties of CO2 laser-welded butt joints of dissimilar magnesium alloys Journal of Materials Processing Technology, Volume 209, Issue 2, 2009
P. Kołodziejczak, W. Kalita Quality assessment of laser-welded joints of die-cast magnesium alloys Paton Welding Journal 6/2008
D. Golański, J. Grześ The numerical analysis of residual stresses in surface layers deposited by brush plating method Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture, 2006, Vol. 220 (3)
D. Kaliński, M. Chmielewski, A. Krajewski, M. Kozłowski Nickel aluminides as a „filler” for joining ceramics and metals Advances in Science and Technology, Vol. 45, 2006

**********************************

Artykuły opublikowane w czasopismach krajowych
Autor/autorzy Tytuł artykułu Czasopismo
T. Chmielewski, M. Węglowski, K. Kudła Spawanie w pozycji PF metodą MMA z wykorzystaniem nowej funkcji UP w zasilaczach inwertorowych zbudowanych w technice MICOR Przegląd Spawalnictwa 9/2014
D. Golański, T. Chmielewski, S. Zhu The effect of the interface profile on the residual stresses formed in thermally sprayed NiAl coatings on Al2O3 substrate Przegląd Spawalnictwa 8/2014
P. Cegielski Analiza uwarunkowań zapewnienia punktu roboczego narzędzia w zrobotyzowanych aplikacjach spawania łukowego MIG/MAG Przegląd Spawalnictwa 8/2014
J. Jakubowski, M. Baranowski Lutowność wybranych nadstopów niklu Przegląd Spawalnictwa 7/2014
T. Chmielewski, J. Szulc, Z. Piłat Badania metalograficzne spoin wykonanych hybrydową metodą PTA-MAG Przegląd Spawalnictwa 7/2014
J. Godek, J. Senkara Metodyka badań trwałości elektrod do zgrzewania oporowego punktowego z wykorzystaniem zmechanizowanego stanowiska pomiarowego Przegląd Spawalnictwa 6/2014
D. Golański, P. Cegielski, P. Giżyński, A. Kolasa, Modelowanie numeryczne ugięcia podstawy robotów przemysłowych Przegląd Spawalnictwa 6/2014
A. Krajewski, M. Hudycz, J. Grześ Wpływ drgań ultradźwiękowych na kształt i strukturę napoin ze stopu aluminium wykonanych metodą MIG Przegląd Spawalnictwa 6/2014
P. Kowalczyk, D. Golański,T. Chmielewski, W. Włosiński Analiza porównawcza rozkładu temperatury i naprężeń podczas uderzenia cząstki Ti w podłoże metalowe i ceramiczne podczas natryskiwania detonacyjnego Przegląd Spawalnictwa 6/2014
T. Chmielewski, K. Kudła, M. Węglowski Analiza wpływu charakterystyk spawalniczych łuku w nowoczesnych odmianach metody MAG na właściwości spawania oraz geometrię spoin Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/2014
T. Chmielewski, D. Golański The Application of Kinetic Friction Energy for Ceramics Metallisation Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 4/2014
A Kolasa, P Cegielski, A Oneksiak Nowa głowica do orbitalnego doczołowego spawania rur metodą TIG Przegląd Spawalnictwa 3/2014
J. Grześ Odporność korozyjna wybranych powłok nakładanych metodą tamponową Przegląd Spawalnictwa 2/2014
T. Chmielewski, D. Golański, J. Bazela, G. Gontarz Badania właściwości powłok Zn i Al natryskiwanych łukowo na stal S235JR Przegląd Spawalnictwa 2/2014
R. Biernacki, J. Grześ, R. Haratym, J. Tomasik Ceramic mould internal structure anomalies in the lost wax process Archives of Foundry Engineering, Volume 14, Special Issue 1/2014
T. Chmielewski, D. Golański, M. Węglowski Spawanie grubych blach miedzianych metodą MIG-SpeedPuls bez podgrzewania wstępnego Przegląd Spawalnictwa 1/2014
D. Golański, T. Chmielewski, G. Gontarz, J. Zimmerman, W. Włosiński Badania naprężeń własnych w powłokach natryskiwanych metodą HVOF Przegląd Spawalnictwa 11/2013
M. Bober, J. Jakubowski Struktura złączy lutospawanych metodą CMT stali ocynkowanej ogniowo Przegląd Spawalnictwa 9/2013
M. Bober, J. Senkara, J. Jakubowski Wpływ wysokotemperaturowego wygrzewania próżniowego na lutowność Inconelu 718 lutem Palnicro 36 Przegląd Spawalnictwa 9/2013
D. Golański, T. Chmielewski, G. Gontarz, Badania zwilżalności ceramiki metalizowanej metodami natrysku termicznego Przegląd Spawalnictwa 8/2013
P. Cegielski, D. Golański, A. Kolasa, T. Sarnowski Nowe konstrukcje i metody projektowania zewnętrznych osi do lokomocji robotów przemysłowych Pomiary Automatyka Robotyka 7-8/2013
P. Cegielski, K. Skrzyniecki, A. Kolasa, P. Kołodziejczak Badanie stabilności układu łuk - urządzenie zasilające w warunkach symulowanych zakłóceń procesu spawania metodą MAG Przegląd Spawalnictwa 4/2013
G. Gontarz, D. Golański, T. Chmielewski Properties od Fe-Al type intermetallic layers produced by AC TIG method Advances in Materials Science 3/2013
L. Tuz, A. Kolasa Wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy odlewniczych stopów magnezu Przegląd Spawalnictwa 2/2013
G. Gontarz Warstwy intermetaliczne typu Fe-AL wytwarzane metodą TIG AC Przegląd Spawalnictwa 1/2013
J. Zimmerman, D. Golański, T. Chmielewski, W. Włosiński Model obliczeniowy do analizy naprężeń własnych w układzie powłoka-podłoże podczas nanoszenia powłok metodami termicznymi Przegląd Spawalnictwa 1/2013
J. Grześ Wymiar fraktalny gradientowej warstwy pośredniej Al2O3–Cr Przegląd Spawalnictwa 1/2013
P. Cegielski, A. Kolasa, D. Golański, T. Sarnowski, A. Oneksiak Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne w przemysłowych urządzeniach do automatyzacji procesów spawalniczych Przegląd Spawalnictwa 1/2013
K. Skrzyniecki, P. Cegielski, A. Kolasa, P. Kołodziejczak Charakterystyki statyczne nowoczesnych urządzeń do spawania łukowego Przegląd Spawalnictwa 1/2013
A. Krajewski Wpływ fazy drgań ultradźwiękowych na strukturę i twardość napoin stopu aluminium 2017A Przegląd Spawalnictwa 1/2013
A. Krajewski, W. Włosiński, T. Chmielewski, P. Kołodziejczak Ultrasonic-vibration assisted arc-welding of aluminum alloys Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences 4(Vol.60)/2012
Z. Lindemann, J. Zimmerman, D. Golański, T. Chmielewski, W. Włosiński Modelowanie naprężeń własnych generowanych w procesie termicznego nanoszenia powłok Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 5/2012
G. Gontarz, D. Golański,T. Chmielewski Powłoki intermetaliczne Fe-Al wytwarzane metodami spawalniczymi Mechanik 8-9/2012
T. Chmielewski, D. Golański, G. Gontarz Investigation of residual stresses in composite Ti+Al2O3 contaings deposited by thermal sparying onto ceramic substrate Composites Theory and Practice 1/2012
R. Kisiel, Z. Szczepański, P. Firek, M. Guziewicz, A. Krajewski Mechaniczne oraz cieplne właściwości połączenia pomiędzy strukturą SiC a podłożem ceramicznym Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 1/2012
P. Cegielski, A. Kolasa, K. Skrzyniecki, P. Kołodziejczak Komputerowy system do badań właściwości statycznych i dynamicznych źródeł energii elektrycznej do spawania łukowego Przegląd Spawalnictwa 1/2012
T. Chmielewski, D. Golański, G. Gontarz Pomiar naprężeń własnych powłok metalicznych natryskiwanych termicznie Przegląd Spawalnictwa 12/2011
G. Gontarz, T. Chmielewski, D. Golański Modyfikacja natryskiwanych powłok aluminiowych na stali skoncentrowanym źródłem ciepła Przegląd Spawalnictwa 12/2011
L. Tuz, A. Kolasa, T. Pfeifer Struktura i właściwości mechaniczne złączy doczołowych ze stopów magnezu spawanych metodą MIG Przegląd Spawalnictwa 12/2011
M. Węglowski, T. Chmielewski, K. Kudła Ocena wydajności spawania niskoenergetycznego procesu SpeedRoot w pozycji PG Przegląd Spawalnictwa 12/2011
T. Chmielewski, D. Golański Napawanie brązu berylowego stellitem metodą MCAW Przegląd Spawalnictwa 10/2011
T. Sarnowski, P. Cegielski, A. Kolasa Stanowisko do automatycznego napawania płyt stalowych Przegląd Spawalnictwa 10/2011
M. Bober, J. Senkara, Badania porównawcze napawanych plazmowo warstw niklowych z węglikami Ti i Cr Przegląd Spawalnictwa 9/2011
J. Jakubowski, P. Wysocki, J. Senkara, Selektywne regeneracyjne napawanie plazmowe warstw Ni-WC na tytanowe łopatki sprężarki silnika lotniczego Przegląd Spawalnictwa 9/2011
I. Dul, J. Senkara, J. Jakubowski Spajanie zaawansowanych stopów Ni w przemyśle lotniczym Rudy i Metale Nieżelazne 7-8/2011
ps_06_2011.jpg
PS nr 6/2011
ps_07_2011.jpg
PS nr 7/2011
Autor/autorzy Tytuł artykułu Czasopismo
L. Tuz, P. Kołodziejczak, A. Kolasa Struktura złączy doczołowych odlewniczych stopów magnezu Przegląd Spawalnictwa 7/2011
P. Cegielski, A. Kolasa, T. Sarnowski Dostosowanie robotów do spawania elementów o obniżonej dokładności Przegląd Spawalnictwa 6/2011
T. Chmielewski, D. Golański Znaczenie spawalnictwa w procesie remanufacturingu Przegląd Spawalnictwa 6/2011
K. Skrzyniecki, A. Kolasa, P. Cegielski Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych układu źródło zasilania - łuk Przegląd Spawalnictwa 6/2011
A. Krajewski Drgania mechaniczne w procesach spawania Przegląd Spawalnictwa 6/2011
M. Bober Kompozytowe powłoki napawane plazmowo - charakterystyka i otrzymywanie Przegląd Spawalnictwa 6/2011
J. Grześ Warstwy pośrednie nakładane metodą tamponową Przegląd Spawalnictwa 6/2011
P. Cegielski, A. Kolasa, T. Sarnowski, A. Oneksiak Wdrożenia przemysłowe projektów badawczo-rozwojowych w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów spawalniczych Przegląd Spawalnictwa 6/2011
L. Tuz, P. Kołodziejczak, A. Kolasa Struktura złączy stopów AZ91 i AM-Lite wykonanych metodą TIG Przegląd Spawalnictwa 12/2010
T. Babul, J. Jakubowski, S. Kowalski, J. Senkara Wybrane aspekty lutowania próżniowego uszczelnień ulowych w silnikach lotniczych Przegląd Spawalnictwa 11/2010
M. Węglowski, T. Chmielewski, K. Kudła Ocena wydajności spawania w wysokowydajnym procesie SpeedUp oraz MAG Standard w pozycji przymusowej Przegląd Spawalnictwa 11/2010
T. Chmielewski, D. Golański Wpływ tytanowej warstwy metalizacyjnej osadzonej detonacyjnie na ceramice na stan naprężeń powstających w lutowanych złączach Al2O3-stal Przegląd Spawalnictwa 10/2010
M. Bober, J. Senkara Formowanie się napoin na bazie niklu z węglikami metali przejściowych Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/2010
T. Chmielewski, D. Golański Modelowanie numeryczne naprężeń własnych w złączach Al2O3–Ti oraz Al2O3–(Ti+Al2O3) formowanych podczas natryskiwania detonacyjnego Przegląd Spawalnictwa 9/2010
M. Jedyński, J. Hoffman, T. Mościcki, W. Mróz, S. Burdyńska, R. Diduszko, P. Kołodziejczak, Z. Szymański Deposition of thin hydroxyapatite films by 335 nm Nd:YAG laser ablation MATERIALS SCIENCE-POLAND Vol. 28, No. 3 2010
ps_10_2009.jpg
PS nr 10/2009
ps_11_2009.jpg
PS nr 11/2009
Autor/autorzy Tytuł artykułu Czasopismo
J. Senkara Współczesne stale karoseryjne dla przemysłu motoryzacyjnego i wytyczne technologiczne ich zgrzewania Przegląd Spawalnictwa 11/2009
L. Tuz, P. Kołodziejczak, A. Kolasa Zgrzewanie tarciowe metodą FSW stopów magnezu AZ91 i AM-Lite Przegląd Spawalnictwa 11/2009
M. Bober, J. Grześ Wymiar fraktalny wybranych struktur powłok kompozytowych napawanych plazmowo Przegląd Spawalnictwa 11/2009
A. Krajewski, P. Cegielski, M. Hudycz, A. Kolasa, K. Skrzyniecki Nakładanie powłok i spajanie z wykorzystaniem pulsacyjnego mikrozgrzewania oporowego Przegląd Spawalnictwa 11/2009
A. Kolasa, D. Golański, P. Cegielski, A. Oneksiak Modelowanie numeryczne odkształceń w spawanych blachownicach teowych Przegląd Spawalnictwa 10/2009
T. Chmielewski, D. Golański Właściwości powłok tytanowych natryskiwanych termicznie na podłoża ceramiczne AlN Przegląd Spawalnictwa 10/2009
M. Grzybicki, J. Jakubowski Badania porównawcze spawania blach ze stali karoseryjnej metodami CMT oraz MIG/MAG Przegląd Spawalnictwa 10/2009
J. Godek Pakietowanie ogniw litowo-jonowych metodą punktowego mikrozgrzewania rezystancyjnego Przegląd Spawalnictwa 10/2009
K. Skrzyniecki, P. Cegielski, A. Kolasa, A. Krajewski Kompatybilność elektromagnetyczna spawalniczych źródeł energii elektrycznej Przegląd Spawalnictwa 10/2009
J. Górecki, A. Kolasa Wpływ sposobu przechodzenia metalu w łuku przy spawaniu metodą MAG na właściwości złączy Przegląd Spawalnictwa 10/2009
I. Dul, J. Kopeć, A. Poradka, L. Turowska, T. Babul, S. Kowalski, J. Jakubowski, J. Senkara Wpływ wybranych czynników technologicznych na proces lutowania próżniowego stopów Ni i stali wysokostopowej 18-8 Przegląd Spawalnictwa 10/2009
M. Węglowski, T. Chmielewski, K. Kudła Porównanie właściwości spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG Przegląd Spawalnictwa 10/2009
J. Grześ Wpływ parametrów nakładania na rozkład grubości powłok kompozytowych nakładanych metodą tamponową Kompozyty, 2008 (8: 3(2008))
T. Babul, J. Jakubowski, J. Kopeć, S. Kowalski, J. Senkara, L. Turowska Lutowanie próżniowe uszczelnień ulowych w aparatach kierujących wykonanych ze stopów Hastelloy, Inconel z zastosowaniem lutu typu NiCrSiB Przegląd Spawalnictwa 9/2007
J. Jakubowski, J. Senkara Zgrzewanie rezystancyjne punktowe austenityczno-ferrytycznej nierdzewnej stali duplex 2205 Przegląd Spawalnictwa 8/2007
P. Kołodziejczak, W. Kalita, A. Kolasa Odporność korozyjna złączy ze stopów magnezu spawanych laserowo Przegląd Spawalnictwa 8/2007
T. Babul, S. Kowalski, J. Senkara, J. Jakubowski, T. Gancarczyk Zastosowanie lutów na bazie srebra i złota do lutowania wybranych części silników lotniczych Inżynieria Powierzchni 3/2007
M. Bober, J. Senkara Napawanie plazmowo-proszkowe warstw stopu Fe-Cr-W-Mo z węglikiem wanadu Spajanie metali i tworzyw w praktyce 1/2007
M. Węglowski, A. Kolasa, P. Cegielski Badania właściwości technologicznych spawalniczych zasilaczy inwertorowych Przegląd Spawalnictwa 9-10/2006
W. Kalita , P. Kołodziejczak, P. Kwiatkowski, M. Grobelny Ocena jakości doczołowych złączy ze stopów magnezu spawanych wiązką lasera CO2 Przegląd Mechaniczny 6/2006
M. Węglowski, A. Kolasa, P. Cegielski Ocen stabilności procesu ręcznego spawania łukowego elektrodami otulonymi Przegląd Spawalnictwa 1/2006

**********************************

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania 2011-2014