Modułowy Zbiór Ćwiczeń Laboratoryjnych (MZL)

Modułowy zbiór ćwiczeń laboratoryjnych (MZL) z zakresu automatyzacji, robotyzacji i eksploatacji maszyn został w swojej podstawoej wersji stworzony w latach 2016-2017 i stanowi elestyczny system ćwiczeń. Obejmuje zarówno zestawy instrukcji jak i tworzone na potrzeby zajęć laboratoryjnych specjalizowane stanowiska oraz oprogramowanie. Przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Warszawskiej, w tym uczestników specjalistycznych kursów, a także dla szerokiego środowiska inżynierów i technologów. Dzięki elestyczności systemu możliwe jest jego uaktualizowanie, a tym samym ciągły rozwój.

Obecnie, w ramach systemu obsługiwanych jest (w całości lub częściowo) siedem przedmiotów z zakresu automatyzacji, robotyzacji i eksploatacji maszyn.

Ramka_górna

Wykaz przedmiotów objętych MZL

MZL_wykaz przedmiotów

Ramka_dolna

Góra strony

 

Ramka_górna

Wykaz kodowy instrukcji objętych MZL

MZL_wykaz kodowy instrukcji

Ramka_dolna

Góra strony

 

W najbliższym czasie zostaną zamieszczone dalsze informacje na temat MZL.

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania