Modułowy Zbiór Ćwiczeń Laboratoryjnych (MZL)

Modułowy zbiór ćwiczeń laboratoryjnych (MZL) z zakresu automatyzacji, robotyzacji i eksploatacji maszyn został w swojej podstawoej wersji stworzony w latach 2016-2017 i stanowi elestyczny system ćwiczeń. Obejmuje zarówno zestawy instrukcji jak i tworzone na potrzeby zajęć laboratoryjnych specjalizowane stanowiska oraz oprogramowanie. Przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Warszawskiej, w tym uczestników specjalistycznych kursów, a także dla szerokiego środowiska inżynierów i technologów. Dzięki elestyczności systemu możliwe jest jego uaktualizowanie, a tym samym ciągły rozwój.

Obecnie, w ramach systemu obsługiwanych jest (w całości lub częściowo) siedem przedmiotów z zakresu automatyzacji, robotyzacji i eksploatacji maszyn.

Ramka_górna

Wykaz przedmiotów objętych MZL

MZL_wykaz przedmiotów

Ramka_dolna

Góra strony

 

Ramka_górna

Wykaz kodowy instrukcji objętych MZL

MZL_wykaz kodowy instrukcji

Ramka_dolna

Góra strony

 

Ramka_górna

Instrukcje do pobrania w ramach MZL

UWAGA - ze względu na modyfikację pomocy dydaktycznych, odnośniki do wybranych materiałów mogą być okresowo nieaktywne!Kod instrukcji
Tytuł
Materiały do pobrania


MZL-AOB1
Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych.
Część I: Rejestracja i przetwarzanie obrazów cyfrowych.
MZL-AOB2
Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych.
Część II: Analiza i rozpoznawanie obrazów cyfrowych.
MZL-AOB3
Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych.
Dodatek.
MZL-TCP1
Wyznaczanie i weryfikacja punktu roboczego narzędzia TCP.

MZL-DOK1
Badanie powtarzalności pozycjonowania robota IRp-6.
MZL-STR1
Programowanie off-line robotów przemysłowych.
MZL-STR2
Programowanie on-line robotów przemysłowych.
Interfejsy urządzeń technologicznych.
MZL-KAO1
Elementy zabezpieczeń i obsługa systemu z robotem Kawasaki RS 20N.
w opracowaniu...
MZL-KAP1
Programowanie blokowe robota Kawasaki RS 20N.
MZL-FAO1
Elementy zabezpieczeń i obsługa stanowiska z robotem Fanuc 0iB.
MZL-FAO2
Budowa i eksploatacja zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego.
MZL-FAP1
Programowanie on-line robotów przemysłowych.
Integracja z infrastrukturą stanowiska.
MZL-FAP1
Algorytm.
MZL-FAP2
Symulacja i programowanie off-line robotów przemysłowych.
w opracowaniu...
MZL-KRP1
Roboty specjalne i zintegrowane.
Programowanie robota kartezjańskiego.
MZL-LAS1
Budowa i eksploatacja spawalniczych urządzeń laserowych.
MZL-AUT1
Urządzenia spawalnicze obsługiwane przez roboty - cz.2.
MZL-AUT2
Budowa, obsługa i eksploatacja urządzeń do mechanizacji i prostej automatyzacji spawania. Pozycjonery, wózki i traktory.
MZL-POM1
Urządzenia spawalnicze obsługiwane przez roboty - cz.1.
MZL-POM2
Budowa i eksploatacja spawalniczych źródeł zasilających łuk - cz.1.
MZL-POM3
Budowa i eksploatacja spawalniczych źródeł zasilających łuk - cz.2.
MZL-CLN1
Elektrochemiczne czyszczenie i polerowanie spoin.
MZL-MOP1
Nakładanie powłok technicznych metodą tamponową.
MZL-UZY1
Wyznaczanie uzysku stopiwa, wydajności topienia i współczynnika topienia elektrod otulonych.
MZL-ROZ1
Luty i topniki. Rozpływność spoiwa do lutowania miękkiego.
MZL-ELAS
Badanie elastyczności spawalniczego łuku elektrycznego.
MZL-OWC1
Obliczenia wymiany ciepła w procesach spajania.
MZL-MOB1
Obsługa i programowanie robota edukacyjnego Boe-Bot.
MZL-BAD1
Kontrola połączeń spawanych.
MZL-ZGR1
Zgrzewanie rezystancyjne.

Ramka_dolna

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania