VI Sympozjum Naukowe ZIS

W dniach 20-21 kwietnia 2016 roku odbyło się na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, organizowane w cyklu dwuletnim, VI Sympozjum Naukowe Zakładu Inżynierii Spajania. Tematem przewodnim Sympozjum była inżynieria współczesnych procesów spajania. Organizatorem Sympozjum był ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ przy współudziale Studenckiego Koła Naukowego „JOINT”, działającego przy Zakładzie Inżynierii Spajania. W ramach Sympozjum odbyły się dwie sesje naukowe, w czasie których wygłoszono 9 referatów poruszających zagadnienia związane m.in. z procesami lutowania, spawania, modyfikacją powierzchni i badaniami złączy spajanych. Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego "JOINT" przygotowali i przedstawili prezentację swojej dotychczasowej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac z zakresu zastosowania procesów spawania do kształtowania przyrostowego (rapid prototyping). W drugim dniu Sympozjum została zorganizowana wycieczka do zakładu RADWAR. Szczegółowy program Sympozjum zamieszczono poniżej.

Organizatorzy dziękują uczestnikom Sympozjum za aktywny udział w obradach. Zapraszamy do udziału w kolejnym, VII Sympozjum Naukowym Zakładu Inżynierii Spajania.

 
 

 Program ramowy Sympozjum       Zdjęcia 

Ramka_górna

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

Miejsce: Warszawa, Gmach Nowy Technologiczny PW, ul. Narbutta 85

 

20.04.2016 (środa)

 

10:00-13:00 Rejestracja uczestników (pok.222, Gmach NT PW)
12:30
 
Obiad (Gmach NT PW)
 
13:25
 
Otwarcie Sympozjum i powitanie uczestników - prof. dr hab. inż. J. Senkara
 
Sesja I
(sala 129NT)
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. A. Kolasa
13:30 Referat 1 -Wpływ nawodorowania na odporność korozyjną stali superdupleks spawanej metodą FCAW
A. Świerczyńska
13:55 Referat 2 - Badania właściwości proszków stosowanych do produkcji drutów proszkowych do spawania stali niestopowych i drobnoziarnistych
K. Żegleń
14:20 Referat 3 -Badania niszczące połączeń lutowanych
J. Jakubowski
14:45 Referat 4 -Wpływ ultradźwięków na rozpływność lutu
E. Harapińska
15:10 Referat 5 - Struktura i właściwości połączeń materiałów żaroodpornych lutem Ni-Cr-Pd
M. Baranowski
15:35 Przerwa na kawę

 

 

Sesja II
(sala 129NT)
Przewodniczący: prof. nzw. dr hab. inż. T. Chmielewski
15:50 Referat 6 - Charakterystyka struktury złączy lutowanych wysokotemperaturowo
M. Ługowska
16:15 Referat 7 - Natapiana powłoka Ni-Cr-B-Si
A. Kondej
16:40 Referat 8 - Metalizowanie tarciowe tytanem ceramiki AlN
M. Hudycz
17:05 Referat 9 - Zużycie napoin w wyniku uderzeń strumienia cząstek stałych - wpływ wybranych czynników
E. Cioć
17:30 Prezentacja Koła Naukowego "Joint"
 

 

 

18:00 Kolacja (Pub Żaczek)

 

 

21.04.2016 (czwartek)

 

 

11:00 Wycieczka do RADWARU - (zbiórka przy bramie głównej, ul. Poligonowa 30)
13:30
 
Obiad (Gmach NT PW)
 
14:15
 
Podsumowanie i zakończenie Sympozjum - prof. dr hab. inż. J. Senkara
 

 

Ramka_dolna

Góra strony

 

Ramka_górna

 

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników VI Sympozjum Naukowego ZIS

 

VI Sypmozjum Naukowe ZIS

VI Sypmozjum Naukowe ZIS

VI Sypmozjum Naukowe ZIS

VI Sypmozjum Naukowe ZIS

VI Sypmozjum Naukowe ZIS

 

Ramka_dolna

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania 2016