II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze
"Innowacje w spawalnictwie"W dniu 14 czerwca 2018 roku odbyło się na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej II. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze "Innowacje w spawalnictwie". Organizatorami Sympozjum byli: Zakład inżynierii Spajania ITW PW oraz Linde Polska Sp. z o.o. Główną część sympozjum stanowiły trzy panele konferencyjne, w ramach których wygłoszono dziewięć referatów prezentujących najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu spajania materiałów. W czasie trwania sympozjum jego uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia stoisk wystawowych firm spawalniczych. Sympozjum zakończyło spotkanie towarzyskie uczestników. Szczegółowy program Sympozjum zamieszczono poniżej.


 Program Sympozjum                                   Do pobrania 

Ramka_górna

II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - zdjęcie grupowe uczestników Sympozjum

Uczestnicy II. Mazowieckiego Sympozjum Spawalniczego (14.06.2018)

 

Ramka_dolna

Góra strony

 

Ramka_górna

II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

Migawki z II. Mazowieckiego Sympozjum Spawalniczego (14.06.2018)

 

Ramka_dolna

Góra strony

 

Ramka_górna

II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - program

 

Ramka_dolna

Góra strony

 

Ramka_górna

Dokumenty do pobrania:

II. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - Program

 

Ramka_dolna

Góra strony

 

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania