Kursy doszkalające

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Zakład Inżynierii Spajania planuje uruchomienie Kursu Doszkalającego „Procesy, urządzenia i materiały w spawalnictwie” (edycja 2017/2018). Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje.

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Instytut Technik Wytwarzania
Zakład Inżynierii Spajania
ul. Narbutta 85,
02-524 Warszawa

Charakterystyka

Kurs mają na celu uzupełnienie wiedzy spawalniczej w ramach specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji w zakładach przemysłowych stosujących procesy spajania wg akceptowanych przez International Welding Institute wymagań. Program ramowy kursu obejmuje wykłady w oparciu o aktualne wymagania Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IWI). W trakcie kursu prowadzone są zajęcia w ramach modułów następujących przedmiotów: procesy spawalnicze, materiały i ich zachowanie w procesach spajania oraz urządzenia.

Organizacja i forma zajęć

Program Kursu sumarycznie obejmuje 179 godzin zajęć. Kurs jest prowadzony w systemie niestacjonarnym i trwa jeden semestr. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9:15 - 19:00 przy ul. Narbutta 85 w Warszawie. Każdy słuchacz kursu otrzyma komplet materiałów szkoleniowych. Szczegółowy plan zajęć zostanie dostarczony mailowo do 06.10.2017 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia kursu

Pierwsza edycja kursu rozpoczyna się 07.10.2017 r. po zgłoszeniu 2-24 kandydatów i trwa do 17.12.2017

Dokumenty wymagane od kandydatów

  • wniosek o przyjęcie na kurs
  • skierowanie z zakładu pracy (jeżeli Kandydat jest delegowany przez zakład pracy)
  • w przypadku umowy pomiędzy Zakładem i Politechniką umowa trójstronna Uczestnik-Firma-PW
  • w przypadku umowy pomiędzy Uczestnikiem i Politechniką umowa Uczestnik-PW
  • kopia dowodu wpłaty

Sposób i miejsce składania dokumentów

Wnioski zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres mailowy zis@wip.pw.edu.pl, a pozostałe dokumenty drogą pocztową na adres:

Zakład Inżynierii Spajania
Instytut Technik Wytwarzania
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
(z dopiskiem: "KURS 2017-18")

lub składać osobiście w sekretariacie Zakładu Inżynierii Spajania:

Wydział Inżynierii Produkcji
Gmach Nowy Technologiczny pok. 222
ul. Narbutta 85
Warszawa
tel./fax (22) 8499621
e-mail: zis@wip.pw.edu.pl

Termin składania dokumentów

Od 29.09.2017 do 07.10.2017

Zasady naboru

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

Całkowita opłata za kurs wynosi 3304 PLN.
Z uwagi na wprowadzanie do rozliczeń systemu komputerowego, każdy uczestnik otrzyma swój indywidualny numer konta, na który będzie mógł wpłacić należność. O terminie wpłat uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Świadectwo ukończenia kursu

Uczestnicy kursu, którzy uczestniczyli w co najmniej 90% zajęć, uzyskali pozytywne oceny z zaliczeń przeprowadzonych w trakcie kursu oraz z egzaminu końcowego, otrzymają świadectwo o ukończeniu kursu. Świadectwo ukończenia kursu umożliwi kontynuację szkolenia w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez ZIS "Inżynieria Spajania - kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE).

Informacja i zgłoszenia

Sekretariat ZIS:
Gmach Nowy Technologiczny pok. 222
ul. Narbutta 85
Warszawa
tel./fax (22) 8499621
e-mail: zis@wip.pw.edu.pl

Kierownik Kursu

Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski, prof. PW
tel. (22) 8495811, 8499621
fax. (22) 8499621

*********

Informacje dotyczące Kursu będą ukazywały się na bieżąco na naszej stronie www.zis.pw.edu.pl.

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania