Nagrody dla Spawalniczego Koła Naukowego JointRamka_górna

W dniach 13-14 czerwca 2017 roku odbyło się w Istebnej VI Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt. "Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych". Organizatorami spotkania byli: Studenckie Koło Naukowe „Strefa Wpływu Ciepła”, działające przy Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz Polskie Towarzystwo Spawalnicze. W trakcie trwania Sympozjum zorganizowany został ogólnouczelniany konkurs "Młodych Spawalników". Zespół, którego trzon stanowili uczestniczący w Sympozjum członkowie Spawalniczego Koła Naukowego Joint, zajął w konkursie pierwsze miejsce, a wygłoszony referat pt. "Zastosowanie zrobotyzowanego napawania łukowego w tworzeniu modeli technikami przyrostowymi" został wyróżniony i zostanie opublikowany w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa.

 

Istebna dyplom 1 Istebna dyplom 2

 

Ramka_dolna

Góra strony

Ramka_górna

W bieżącym roku odbyła się II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kół Naukowych KOKON, skierowanego do studentów uczelni technicznych działających w ramach kół naukowych. Organizatorem konkursu było Forum Uczelni Technicznych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczna rywalizacja odbyła się w następujących kategoriach:

  • Projekt Konstrukcyjny
  • Konferencja,
  • Innowacje i Nowe Technologie,
  • Nagroda Internautów.
Do komkursu Spawalnicze Koło Naukowe Joint zgłosiło projekt "Drukowanie 3D poprzez zrobotyzowane napawanie łukowe". Projekt zajął I miejsce w kategorii "Innowacje i Nowe Technologie". W dniu 2-go czerwca 2017 roku w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

 

Kokon_dyplom Kokon_szkło

Kokon_prezes

 

Ramka_dolna

Góra strony

Ramka_górna

W dniach 23-26 maja 2017 roku odbyła się w Kijowie, pod patronatem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Instytutu Spawalnictwa im. E.O.Patona, IX Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców zatytułowana "Welding and Related Technologies". Do udziału w niej zapraszani są studenci, doktoranci i młodzi naukowcy. W tegorocznym spotkaniu udział wzięli członkowie Spawalniczego Koła Naukowego Joint. Wygłoszony referat zatytułowany "Additive 3D printing using MAG CMT arc surfacing" (autorzy: Mateusz Ostrysz, Paweł Cegielski, Aleksandra Skublewska, Mateusz Gajowniczek, Michał Dylewski, Paweł Gawroński) został uznany za najlepszą prezentację konferencji.

 

WRTYS_2017 WRTYS_2017

 

Ramka_dolna

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania