Archiwum 2016-2019

 • Studia Podyplomowe - edycja 2019/2020 (05.10.2019)
 • W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 Zakład Inżynierii Spajania uruchomił po raz czwarty Studia Podyplomowe „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)”. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym.

  Studia Podyplomowe umożliwiają przystąpienie ich absolwentowi do egzaminu końcowego – kwalifikacyjnego IWE w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.

  Góra strony

   

 • III. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze "Innowacje w spawalnictwie" (30.05.2019)
 • W dniu 30 maja 2019 roku odbyło się na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej III. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze "Innowacje w spawalnictwie". Organizatorami Sympozjum byli: Zakład inżynierii Spajania ITW PW oraz Linde Polska Sp. z o.o. Główną część sympozjum stanowiły trzy panele konferencyjne, w ramach których wygłoszono dwanaście referatów prezentujących osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu spajania materiałów. W czasie trwania sympozjum jego uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia stoisk wystawowych firm spawalniczych. Sympozjum zakończyło spotkanie towarzyskie uczestników. Szczegółowy program Sympozjum oraz zdjęcia zamieszczono poniżej.


   Program Sympozjum                   Zdjęcia                 

   

  Ramka_górna

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - program

   

  Ramka_dolna

  Góra strony

  Ramka_górna

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - zdjęcie grupowe uczestników Sympozjum

  Uczestnicy III. Mazowieckiego Sympozjum Spawalniczego (30.05.2019)

   

  Ramka_górna

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  III Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  Migawki z III. Mazowieckiego Sympozjum Spawalniczego (30.05.2019)

   

  Ramka_dolna

  Góra strony

   

   

 • II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze "Innowacje w spawalnictwie (14.06.2018)
 • W dniu 14 czerwca 2018 roku odbyło się na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej II. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze "Innowacje w spawalnictwie". Organizatorami Sympozjum byli: Zakład inżynierii Spajania ITW PW oraz Linde Polska Sp. z o.o. Główną część sympozjum stanowiły trzy panele konferencyjne, w ramach których wygłoszono dziewięć referatów prezentujących najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu spajania materiałów. W czasie trwania sympozjum jego uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia stoisk wystawowych firm spawalniczych. Sympozjum zakończyło spotkanie towarzyskie uczestników. Szczegółowy program Sympozjum zamieszczono poniżej.


   Program Sympozjum                                   Do pobrania 

  Ramka_górna

  II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - zdjęcie grupowe uczestników Sympozjum

  Uczestnicy II. Mazowieckiego Sympozjum Spawalniczego (14.06.2018)

   

  Ramka_dolna

  Góra strony

   

  Ramka_górna

  II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - migawki

  Migawki z II. Mazowieckiego Sympozjum Spawalniczego (14.06.2018)

   

  Ramka_dolna

  Góra strony

   

  Ramka_górna

  II Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - program

   

   

  Dokumenty do pobrania:

  II. Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - Program

   

  Ramka_dolna

  Góra strony

   

   

 • Pożegnanie prof. dr hab. inż. Władysława Włosińskiego (22.04.2018)
 • Z głębokim żalem pożegnaliśmy zmarłego w dniu 22 kwietnia 2018 roku w wieku 86 lat prof. dr hab. inż. Władysława Karola Włosińskiego, emerytowanego profesora Politechniki Warszawskiej, jej wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego, kierownika Zakładu Inżynierii Spajania (1982-2002, dawniej Zakład Spawalnictwa), prodziekana ds. ogólnych i nauki Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji (1987-1990), prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej (1993-1999), wychowawcę wielu pokoleń inżynierów.

  Msza święta żałobna została odprawiona w dniu 4 maja 2018 roku o godzinie 12.00 w kaplicy Domu Pogrzebowego na Powązkach Wojskowych, po czym nastąpiło odprowadzenie na cmentarz miejscowy.

   

  prof. W. Włosiński

  Prof. dr hab. inż. dr h.c. mult. Władysław Karol Włosiński (1931-2018).


  Profesor był wybitnym uczonym i cenionym w świecie specjalistą, posiadającym bogaty dorobek naukowy w dziedzinie inżynierii materiałowej. Specjalizował się w zagadnieniach połączeń spajanych ceramiczno-metalowych i był twórcą szkoły naukowej spajania materiałów zaawansowanych. Do najważniejszych osiągnięć naukowych i technicznych Profesora należy zaliczyć m.in. określenie profili i współczynników dyfuzji manganu, żelaza i molibdenu przy spajaniu ceramiki z metalami, termodynamiczny opis reakcji w stanie stałym przy spajaniu ceramiki korundowej z metalami, opracowanie technologii spajania materiałów zaawansowanych oraz technologii spajania połączonego ze spiekaniem, a także specjalnych metod wytwarzania wybranych kompozytów. Wyniki swoich prac opublikował w pięciu monografiach i w ponad 150-ciu publikacjach w znanych i cenionych czasopismach naukowych. Wypromował wielu inżynierów, był promotorem ponad trzydziestu prac doktorskich.

  Profesor Władysław Włosiński pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w instytucjach naukowych (był m.in. członkiem Prezydium PAN w latach 2004-2011 i Przewodniczącym Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w latach 2003-2010) oraz posiadał członkostwo wielu organizacji naukowych krajowych i zagranicznych (m.in. Polskiej Akademii Nauki, Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Międzynarodowego Instytutu Nauki o Spiekaniu, Chińskiej Akademii Nauk Technicznych). Był członkiem rad naukowych i programowych wielu instytutów badawczych, brał aktywny udział w pracach redakcyjnych czasopism naukowych. Współpracował z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi m.in. z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytutem Spawalnictwa, Centrum Laserowych Technologii Metali, University of Osaka (Japonia), Beijing Polytechnic University (ChRL), National Key Laboratory for Remanufacturing (ChRL).

  Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora została wielokrotnie doceniona. Został trzykrotnie uhonorowany nadaniem tytułu doktora honoris causa (Politechnika Śląska 2005, Politechnika Wrocławska 2006, Politechnika Świętokrzyska 2013) oraz doktora honorowego Politechniki Warszawskiej (2010), Beijing Polytechnic University i University of Surface Engineering. Za swoje zasługi odznaczony został m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Belgijskim Krzyżem Oficerskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Politechniki Warszawskiej oraz Medalem im. Stanisława Olszewskiego.

   

  Góra strony

   

 • Kurs Doszkalający „Procesy, urządzenia i  materiały w spawalnictwie" - edycja 2017/2018 (01.10.2017)
 • W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Zakład Inżynierii Spajania uruchomił Kurs Doszkalający „Procesy, urządzenia i materiały w spawalnictwie”

  Kurs ma na celu uzupełnienie wiedzy spawalniczej w ramach specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji w zakładach przemysłowych stosujących procesy spajania wg akceptowanych przez International Welding Institute wymagań. Program ramowy kursu obejmuje wykłady w oparciu o aktualne wymagania Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IWI). W trakcie kursu prowadzone są zajęcia w ramach modułów następujących przedmiotów: procesy spawalnicze, materiały i ich zachowanie w procesach spajania oraz urządzenia. Program Kursu sumarycznie obejmuje 179 godzin zajęć. Kurs jest prowadzony w systemie niestacjonarnym i trwa jeden semestr.

  Góra strony

   

 • Studia Podyplomowe - edycja 2017/2018 (01.10.2017)
 • W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Zakład Inżynierii Spajania uruchomił po raz trzeci Studia Podyplomowe „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)”. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym.

  Studia Podyplomowe umożliwiają przystąpienie ich absolwentowi do egzaminu końcowego – kwalifikacyjnego IWE w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.

  Góra strony

   

 • Pożegnanie dra inż. Tadeusz Sobisia (04.08.2017)
 • W dniu 4 sierpnia 2017 roku w wieku 86 lat odszedł na zawsze nasz kolega, śp. dr inż. Tadeusz Sobiś, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Spawalnictwa Politechniki Warszawskiej. Nabożeństwo żałobne zostało odprawione 11 sierpnia  2017 roku o godz. 13:30, w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny na Służewie w Warszawie przy ul. Fosa 17, skąd nastąpiło odprowadzenie na Cmentarz Służewiecki Stary. Pokój Jego duszy.

   

  dr T. Sobiś

  Dr inż. Tadeusz Sobiś (1931-2017).

  Dr inż. Tadeusz Sobiś był znanym specjalistą w zakresie technologii zgrzewania oporowego metali i stopów technicznych, autorem wielu opracowań i publikacji naukowych, współautorem m.in. Poradnika Spawalniczego (1967) i skryptu WPW dla kierunku Mechanika pt. "Spawalnictwo" (1991), promotorem 82 dyplomantów, zasłużonym członkiem i działaczem Oddziału Warszawskiego Sekcji Spawalniczej SIMP, odznaczonym medalem im. Stanisława Olszewskiego.

   

  Góra strony

   

 • Nagrody dla Spawalniczego Koła Naukowego Joint (maj-czerwiec 2017)
 • Ramka_górna

  W dniach 13-14 czerwca 2017 roku odbyło się w Istebnej VI Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt. "Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych". Organizatorami spotkania byli: Studenckie Koło Naukowe „Strefa Wpływu Ciepła”, działające przy Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz Polskie Towarzystwo Spawalnicze. W trakcie trwania Sympozjum zorganizowany został ogólnouczelniany konkurs "Młodych Spawalników". Zespół, którego trzon stanowili uczestniczący w Sympozjum członkowie Spawalniczego Koła Naukowego Joint, zajął w konkursie pierwsze miejsce, a wygłoszony referat pt. "Zastosowanie zrobotyzowanego napawania łukowego w tworzeniu modeli technikami przyrostowymi" został wyróżniony i zostanie opublikowany w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa.

   

  Istebna dyplom 1 Istebna dyplom 2

   

  Ramka_dolna

  Góra strony

  Ramka_górna

  W bieżącym roku odbyła się II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kół Naukowych KOKON, skierowanego do studentów uczelni technicznych działających w ramach kół naukowych. Organizatorem konkursu było Forum Uczelni Technicznych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczna rywalizacja odbyła się w następujących kategoriach:

  - Projekt Konstrukcyjny
  - Konferencja
  - Innowacje i Nowe Technologie
  - Nagroda Internautów.

  Do komkursu Spawalnicze Koło Naukowe Joint zgłosiło projekt "Drukowanie 3D poprzez zrobotyzowane napawanie łukowe". Projekt zajął I miejsce w kategorii "Innowacje i Nowe Technologie". W dniu 2-go czerwca 2017 roku w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

   

  Kokon_dyplom Kokon_szkło

  Kokon_prezes

   

  Ramka_dolna

  Góra strony

  Ramka_górna

  W dniach 23-26 maja 2017 roku odbyła się w Kijowie, pod patronatem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Instytutu Spawalnictwa im. E.O.Patona, IX Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców zatytułowana "Welding and Related Technologies". Do udziału w niej zapraszani są studenci, doktoranci i młodzi naukowcy. W tegorocznym spotkaniu udział wzięli członkowie Spawalniczego Koła Naukowego Joint. Wygłoszony referat zatytułowany "Additive 3D printing using MAG CMT arc surfacing" (autorzy: Mateusz Ostrysz, Paweł Cegielski, Aleksandra Skublewska, Mateusz Gajowniczek, Michał Dylewski, Paweł Gawroński) został uznany za najlepszą prezentację konferencji.

   

  WRTYS_2017 WRTYS_2017

   

  Ramka_dolna

  Góra strony

   

 • I Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze "Innowacje w spawalnictwie" (31.05.2017)
 • W dniu 31 maja 2017 roku odbyło się na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej I Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze "Innowacje w spawalnictwie". Organizatorami Sympozjum byli: Zakład inżynierii Spajania ITW PW oraz Linde Polska Sp. z o.o. Główną część sympozjum stanowiły sesje plenarne, w ramach których wygłoszono referaty prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu spajania materiałów. Sesjom plenarnym towarzyszyła wystawa sprzętu spawalniczego. W czasie trwania Sympozjum zostały zorganizowane dla uczestników konkursy. Zwycięscy otrzymali nagrody. Sympozjum zakończyła Mazowiecka Biesiada Spawalnicza. Szczegółowy program Sympozjum zamieszczono poniżej.


   Program szczegółowy Sympozjum                   Galeria zdjęć 

  Ramka_górna

  I Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - zdjęcie grupowe uczestników Sympozjum

  I Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - zdjęcie grupowe uczestników Sympozjum

   

  Ramka_dolna

  Góra strony

   
   

   

  Ramka_górna

  I Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - program szczególowy 1

   

  Ramka_dolna

  Góra strony

   

 • VI Sympozjum Naukowe ZIS (20-21.04.2016)
 • W dniach 20-21 kwietnia 2016 roku odbyło się na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, organizowane w cyklu dwuletnim, VI Sympozjum Naukowe Zakładu Inżynierii Spajania. Tematem przewodnim Sympozjum była inżynieria współczesnych procesów spajania. Organizatorem Sympozjum był ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ przy współudziale Studenckiego Koła Naukowego „JOINT”, działającego przy Zakładzie Inżynierii Spajania. W ramach Sympozjum odbyły się dwie sesje naukowe, w czasie których wygłoszono 9 referatów poruszających zagadnienia związane m.in. z procesami lutowania, spawania, modyfikacją powierzchni i badaniami złączy spajanych. Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego "JOINT" przygotowali i przedstawili prezentację swojej dotychczasowej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac z zakresu zastosowania procesów spawania do kształtowania przyrostowego (rapid prototyping). W drugim dniu Sympozjum została zorganizowana wycieczka do zakładu RADWAR. Szczegółowy program Sympozjum zamieszczono poniżej.

  Organizatorzy dziękują uczestnikom Sympozjum za aktywny udział w obradach. Zapraszamy do udziału w kolejnym, VII Sympozjum Naukowym Zakładu Inżynierii Spajania.

   
   

   Program ramowy Sympozjum       Zdjęcia 

  Ramka_górna

   

  PROGRAM SYMPOZJUM

   

  Miejsce: Warszawa, Gmach Nowy Technologiczny PW, ul. Narbutta 85

   

  20.04.2016 (środa)

   

  10:00-13:00 Rejestracja uczestników (pok.222, Gmach NT PW)
  12:30
   
  Obiad (Gmach NT PW)
   
  13:25
   
  Otwarcie Sympozjum i powitanie uczestników - prof. dr hab. inż. J. Senkara
   
  Sesja I
  (sala 129NT)
  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. A. Kolasa
  13:30 Referat 1 -Wpływ nawodorowania na odporność korozyjną stali superdupleks spawanej metodą FCAW
  A. Świerczyńska
  13:55 Referat 2 - Badania właściwości proszków stosowanych do produkcji drutów proszkowych do spawania stali niestopowych i drobnoziarnistych
  K. Żegleń
  14:20 Referat 3 -Badania niszczące połączeń lutowanych
  J. Jakubowski
  14:45 Referat 4 -Wpływ ultradźwięków na rozpływność lutu
  E. Harapińska
  15:10 Referat 5 - Struktura i właściwości połączeń materiałów żaroodpornych lutem Ni-Cr-Pd
  M. Baranowski
  15:35 Przerwa na kawę

   

   

  Sesja II
  (sala 129NT)
  Przewodniczący: prof. nzw. dr hab. inż. T. Chmielewski
  15:50 Referat 6 - Charakterystyka struktury złączy lutowanych wysokotemperaturowo
  M. Ługowska
  16:15 Referat 7 - Natapiana powłoka Ni-Cr-B-Si
  A. Kondej
  16:40 Referat 8 - Metalizowanie tarciowe tytanem ceramiki AlN
  M. Hudycz
  17:05 Referat 9 - Zużycie napoin w wyniku uderzeń strumienia cząstek stałych - wpływ wybranych czynników
  E. Cioć
  17:30 Prezentacja Koła Naukowego "Joint"
   

   

   

  18:00 Kolacja (Pub Żaczek)

   

   

  21.04.2016 (czwartek)

   

   

  11:00 Wycieczka do RADWARU - (zbiórka przy bramie głównej, ul. Poligonowa 30)
  13:30
   
  Obiad (Gmach NT PW)
   
  14:15
   
  Podsumowanie i zakończenie Sympozjum - prof. dr hab. inż. J. Senkara
   

   

  Ramka_dolna

  Góra strony

   

  Ramka_górna

   

   

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników VI Sympozjum Naukowego ZIS

   

  VI Sypmozjum Naukowe ZIS

  VI Sypmozjum Naukowe ZIS

  VI Sypmozjum Naukowe ZIS

  VI Sypmozjum Naukowe ZIS

  VI Sypmozjum Naukowe ZIS

   

  Ramka_dolna

  Góra strony

   

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania