Archiwum 2006-2010

 • Odnowienie doktoratu prof. dr hab. inż. dr h. c. mult. Władysława Włosińskiego (15.11.2010)
 • W dniu 15.11.2010 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej, obradującym z okazji Święta Politechniki Warszawskiej w jej 95 rocznicę powstania, prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński został uhonorowany uroczystym odnowieniem doktoratu. Wyróżnienia odnowienia doktoratu dostępują osoby zasłużone dla Politechniki Warszawskiej. Prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński jest pierwszym, który po wprowadzeniu w Statucie PW uroczystości odnowienia doktoratu, dostąpił tego zaszczytu (Uchwała nr 213/XLVII/2010 Senatu PW z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uroczystego odnowienia doktoratu prof. dr hab. inż. Władysława Włosińskiego).

  Prof. W. Włosiński - odnowienie doktoratu

  Góra strony

   

 • Pożegnanie prof. dr hab. inż. Stanisława Piwowara (22.09.2010)
 • W dniu 22.09.2010 r. odszedł prof. dr hab. inż. Stanisław Piwowar, profesor Politechniki Warszawskiej, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Spawalnictwa, naukowiec i inżynier.

  Prof. St. Piwowar

  Prof. dr hab. inż. Stanisław Piwowar (1920-2010).

  Profesor Stanisław Piwowar rozpoczął pracę w Katedrze Spawalnictwa w roku 1951. W latach 1964-1981 był kierownikiem Katedry, a później Zakładu Spawalnictwa. Był promotorem 19 rozpraw doktorskich i 139 prac dyplomowych z zakresu spawalnictwa. W latach 1975-1978 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej" oraz Orderem Wschodzącego Słońca Złoty Promień ze Wstęgą, nadanym mu w 1988 roku przez Cesarza Japonii.

  Góra strony

   

 • III Sympozjum Naukowe ZIS (22-23.04.2010)
 • W dniach 22-23 kwietnia 2010 roku odbyło się kolejne, III Sympozjum Naukowe Zakładu Inżynierii Spajania. Tym razem spotkanie miało miejsce w Ciechanowie, na terenie PWSZ. W czasie sympozjum wygłoszono 9 referatów. Spotkaniu towarzyszyły wycieczki techniczne, dzięki którym uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia wybranych zakładów, mających swoją siedzibę na terenie Ciechanowa.

  Wykaz wygłoszonych referatów:

  1. D.Fydrych, J.Łabanowski:
  Oznaczanie ilości wodoru dyfundującego w stopiwie dla procesów wysokowodorowych.

  2. M.Kruczyński:
  Wybrane aspekty projektowania zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych.

  3. G.Rogalski:
  Wpływ parametrów spawania na twardość złączy spawanych pod wodą.

  4. J.Godek, J.Jakubowski:
  Badania odporności na korozję naprężeniową złączy spawanych ze stali specjalnych.

  5. A.Ambroziak, M.Korzeniowski, T.Sudoł:
  Modelowanie procesu zgrzewania oporowego punktowego.

  6. D.Golański, T.Chmielewski:
  Modelowanie pola temperatury w czasie stygnięcia układu powłoka - podłoże wytworzonego przez natryskiwanie cieplne.

  7. A.Krajewski:
  Badanie wpływu pola ultradźwiękowego na budowę i własności struktur spawalniczych.

  8. Z.Mirski, T.Piwowarczyk:
  Oddziaływania adhezyjne i kohezyjne w połączeniach klejowych węgliki spiekane - stal.

  9. L.Tuz, P.Kołodziejczak, A.Kolasa:
  Struktura złączy ze stopów magnezu wykonanych metodą FSW.

  Wygłoszone referaty zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Warszawskiej.

  Migawki z III Sympozjum Naukowego ZIS

  Migawki z III Sympozjum Naukowego ZIS.

  Góra strony

   

 • 51. Naukowo - Techniczna Konferencja Spawalnicza (22-24.10.2009)
 • W dniach 22-24 pażdziernika 2009 odbyła się w Dębem k. Warszawy 51. Naukowo - Techniczna Konferencja Spawalnicza "POSTĘP W SPAWALNICTWIE - bezpieczeństwo techniczne, materiały, urządzenia, technologie". Głównym jej organizatorem był Zakład Inżynierii Spajania. W czasie konferencji odbyło się 6 sesji plenarnych (w ramach których wygłoszono 30 referatów) i jedna sesja plakatowa. W programie konferencji przewidziano zwiedzanie zapory i elektrowni wodnej w Dębem.

  Wykaz wygłoszonych referatów:

  1. Marek WALCZAK:
  Nowa rola UDT w systemie zapewnienia bezpieczeństwa technicznego.

  2. Jan PILARCZYK, Marek BANASIK, Jerzy DWORAK, Sebastian STANO:
  Spawanie laserowe ze spoiwem – badania i możliwości aplikacji przemysłowych.

  3. Jerzy NOWACKI, Adam SAJEK:
  Wybrane aspekty spajania biomateriałów.

  4. Andrzej KLIMPEL, Aleksander OLEJNIK, Aleksander LISIECKI, Damian JANICKI:
  Naprawcze spawanie laserowe uszkodzonych zgrzein oporowych punktowych płaszcza chłodnicy samolotu odrzutowego.

  5. Jerzy ŁABANOWSKI, Dariusz FYDRYCH, Paweł KALLAS, Mariusz TAŁAJ:
  Spawanie podwodne stali odpornej na korozję typu dupleks.

  6. Jacek SENKARA:
  Współczesne stale karoseryjne dla przemysłu motoryzacyjnego i wytyczne technologiczne ich zgrzewania.

  7. Lechosław TUZ, Paweł KOŁODZIEJCZAK, Andrzej KOLASA:
  Zgrzewanie tarciowe metodą FSW stopów magnezu AZ91 i AM-Lite.

  8. Marek GUCWA, Robert BĘCZKOWSKI:
  Odporność na zużywanie erozyjne płyt trudnościeralnych wykonanych drutem SSA Corthal61.

  9. Dariusz FYDRYCH, Grzegorz ROGALSKI:
  Wpływ warunków spawania podwodnego metodą lokalnej komory suchej na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie.

  10. Aneta ZIEWIEC, Jacek CZECH, Edmund TASAK:
  Pękanie złączy spawanych stali nierdzewnej martenzytycznej w gatunku 17-4PH utwardzanej wydzieleniowo miedzią.

  11. Kwiryn WOJSYK, Grzegorz GOLAŃSKI, Marek GUCWA:
  Analiza przyczyn kruchego pękania przegrzewaczy pary pierwotnej.

  12. Jacek SAPERSKI, Michał WIŃCZA:
  Jakość prac spawalniczych, a problemy ekonomiczne wytwarzania.

  13. Aneta ZIEWIEC, Edmund TASAK:
  Pękanie zbiorników i cystern eksploatowanychw wilgotnym gazie LPG zanieczyszczonym siarkowodorem.

  14. Andrzej NIEROBA, Marcin SIENNICKI:
  Aplikacje zrobotyzowanego cięcia i ukosowania plazmą.

  15. Zbigniew MIRSKI, Kazimierz GRANAT, Hubert DRZENIEK, Tomasz PIWOWARCZYK, Tomasz WOJDAT:
  Lutowanie miękkie aluminium z miedzią.

  16. Irena DUL, Jan KOPEĆ, Agnieszka PORADKA, Lucyna TUROWSKA, Tomasz BABUL, Stefan KOWALSKI, Jerzy JAKUBOWSKI, Jacek SENKARA:
  Wpływ wybranych czynników technologicznych na proces lutowania próżniowego stopów Ni i stali wysokostopowej 18-8.

  17. Marcin KORZENIOWSKI, Andrzej AMBROZIAK, Paweł KUSTROŃ:
  Ocena wysokości jądra zgrzeiny ultradźwiękową metodą echa w czasie rzeczywistym.

  18. Janusz ADAMIEC, Wojciech GAWRYSIUK, Michał WIĘCEK:
  Spawanie rur ożebrowanych laserem światłowodowym.

  19. Bolesław KLEIN:
  Technologia spawania laserami dyskowymi.

  20. Alan PHILIPS, Mirosław NOWAK, Marcin NOWAK:
  Reduced pressure electron beam welding – Innowacyjna metoda spawania słupów elektrowni wiatrowych.

  21. Jakub GÓRECKI, Andrzej KOLASA:
  Wpływ sposobu przechodzenia metalu w łuku przy spawaniu metodą MAG na właściwości złączy.

  22. Andrzej MARMOŁOWSKI, Tadeusz PIĄTKOWSKI:
  Zależności wiążące parametry spawania drutami proszkowymi.

  23. Jan PLEWNIAK, Kwiryn WOJSYK:
  Przydatność konstrukcji spawanych złożonych z przenikających się zamkniętych profili kształtowanych na zimno w świetle bezpiecznej ich eksploatacji.

  24. Michał URZYNICOK, Krzysztof KWIECIŃSKI, Jacek SŁANIA:
  Zastosowanie nowoczesnych metod spawania przy wykonywaniu połączeń doczołowych rur ze stali martenzytycznej P92 (X10CrWMoVNb9-2).

  25. Jolanta MATUSIAK, Tomasz PFEIFER:
  Badanie warunków technologicznych i środowiskowych spawania stopów aluminium metodami niskoenergetycznymi.

  26. Katarzyna OLSZEWSKA:
  Technologiczne aspekty spawania elementów z tytanu, miedzi i stali o różnych zawartościach węgla.

  27. Marek PETZ:
  Współczesne zrobotyzowane spawanie.

  28. Andrzej CZOPIK:
  Spawanie elektronowe – komputerowy system sterowania – nowe możliwości.

  29. Marek WĘGLOWSKI, Tomasz CHMIELEWSKI, Krzysztof KUDŁA:
  Porównanie wybranych właściwości nowoczesnych spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG.

  30. Krzysztof SKRZYNIECKI, Paweł CEGIELSKI, Andrzej KOLASA, Arkadiusz KRAJEWSKI:
  Kompatybilność elektromagnetyczna spawalniczych źródeł energii elektrycznej.

  Wykaz referatów prezentowanych w sesji plakatowej:

  1. Andrzej KOLASA, Dariusz GOLAŃSKI, Paweł CEGIELSKI, Arkadiusz ONEKSIAK:
  Modelowanie numeryczne odkształceń w spawanych blachownicach teowych.

  2. Joanna RADZIEJEWSKA, Wojciech KALITA:
  Badania wpływu parametrów obróbki hybrydowej na mikrostrukturę warstwy wierzchniej.

  3. Mariusz BOBER, Jarosław GRZEŚ:
  Wymiar fraktalny wybranych struktur kompozytowych powłok napawanych plazmowo.

  4. Arkadiusz KRAJEWSKI, Paweł CEGIELSKI, Michał HUDYCZ, Andrzej KOLASA, Krzysztof SKRZYNIECKI:
  Nakładanie powłok i spajanie z wykorzystaniem pulsacyjnego mikrozgrzewania oporowego.

  5. Tomasz CHMIELEWSKI, Dariusz GOLAŃSKI:
  Wybrane właściwości powłok Ti natryskiwanych termicznie na podłoża ceramiczne AlN.

  6. Mateusz GRZYBICKI, Jerzy JAKUBOWSKI:
  Badania porównawcze spawania blach ze stali karoseryjnej metodami CMT oraz MIG/MAG.

  7. Jan GODEK:
  Pakietowanie ogniw litowo-jonowych metodą punktowego mikrozgrzewania rezystancyjnego.

  51. Naukowo - Techniczna Konferencja Spawalnicza

  51. Naukowo - Techniczna Konferencja Spawalnicza.

  Góra strony

   

 • II Sympozjum Naukowe ZIS (15.05.2008)
 • W dniu 15 maja 2008 roku odbyło się II Sympozjum Naukowe Zakładu Inżynierii Spajania. Podobnie jak poprzednio, stworzyło ono możliwość zaprezentowania osiągnięć Zakładu Inżynierii Spajania oraz innych ośrodków naukowych zajmujących się zagadnieniami spajania materiałów.

  Wykaz wygłoszonych referatów:

  1. M. Bober, J.Senkara:
  Napoiny na osnowie niklu z węglikiem tytanu – otrzymywanie i struktura.

  2. A. Kolasa, P.Cegielski, M. Węglowski:
  Właściwości dynamiczne źródeł energii elektrycznej do spawania metodą MIG/MAG.

  3. D. Golański:
  Metodyka modelowania numerycznego naprężeń własnych w złączach ceramiczno-metalowych.

  4. A. Ambroziak, J.Leśniewski, J.Kocimski, T. Sudoł:
  Modelowanie MES procesu konwencjonalnego zgrzewania tarciowego.

  5. Z. Mirski, K. Granat, A. Prasałek:
  Spajanie miedzi ze stalą austenityczną typu 18/10.

  6. E. Tasak, A. Ziewiec, S. Parzych, Z. Żurek:
  Wybrane problemy metalurgii spawania realizowane w Katedrze Metaloznawstwa i Metalugii Proszków Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.

  7. J. Łabanowski, D. Fydrych:
  Oznaczanie zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie.

  8. P.Kołodziejczak, Z.Bojar, P.Jóźwik:
  Spajanie cienkich taśm ze stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al (Zr,B).

  9. K. Skrzyniecki, P. Cegielski, M. Hudycz, A. Kolasa, A. Krajewski:
  Zastosowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych do badania urządzeń i procesów spawalniczych.

  10. J. Grześ:
  Wymiar fraktalny wybranych struktur złączy spajanych.

  11. T. Chmielewski, J. Jakubowski:
  Zgrzewanie oporowe uszczelnień typu „plaster miodu”.

  12. P. Cegielski, M. Hudycz, A. Kolasa A. Krajewski , K. Skrzyniecki:
  Nakładanie powłok w procesie pulsacyjnego mikrozgrzewania za pomocą urządzenia Microwelder GM 3450A.

  Wygłoszone referaty zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Warszawskiej.

  Góra strony

   

 • Nadanie prof. dr hab. inż. dr h. c. Władysławowi Włosińskiemu tytułu dr h. c. Politechniki Wrocławskiej (15.11.2006)
 • 15 listopada 2006 roku, podczas obchodów święta Politechniki Wrocławskiej, odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Władysławowi Włosińskiemu, przyznanego przez Senat uczelni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie spajania materiałów wysokozaawansowanych oraz za współpracę naukową w tej dziedzinie z Politechniką Wrocławską. Recenzentami dorobku naukowego Pana Profesora Włosińskiego byli dr h. c. prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański z Politechniki Śląskiej i prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski z Politechniki Warszawskiej. Laudację wygłosił Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór Kameralny AXION z Legnicy oraz Formacja Orkiestrowa R.20 Wrocławskiego Stowarzyszenia Muzyki Poważnej.

  Prof. W. Włosiński - doktorat honoris causa

  Prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński dr h. c. Politechniki Wrocławskiej.

  Góra strony

   

 • 55-lecie Zakładu Inżynierii Spajania (30.09.2006)
 • W dniu 30 września 2006 roku odbył się uroczysty Zjazd Absolwentów, zorganizowany z okazji 55-lecia istnienia Zakładu Inżynierii Spajania (dawniej Katedry/Zakładu Spawalnictwa) w Politechnice Warszawskiej.

  Program zjazdu obejmował:

  - rejestrację uczestników,
  - powitanie uczestników Zjazdu Absolwentów,
  - przedstawienie działalności dydaktycznej i naukowej Zakładu w latach 2001-2006,
  - wystąpienia okolicznościowe absolwentów, zaproszonych gości i pracowników ZIS,
  - zwiedzanie laboratoriów ZIS,
  - spotkanie towarzyskie.

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu Absolwentów z okazji 55-lecia Zakładu Inżynierii Spajania.

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu Absolwentów z okazji 55-lecia Zakładu Inżynierii Spajania.

  Góra strony

   

 • I Sympozjum Naukowe ZIS (7.04.2006)
 • W dniu 7 kwietnia 2006 roku odbyło się I Sympozjum Naukowe Zakładu Inżynierii Spajania. Głównym celem Sympozjum było przedstawienie dorobku naukowego Zakładu Inżynierii Spajania, będącego efektem prowadzonych badań naukowych oraz osiągnięć innych ośrodków naukowych związanych ze spawalnictwem, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania nauki z przemysłem. Sympozjum było okazją do spotkania się osób, zajmujących się na co dzień zagadnieniami spajania materiałów oraz stanowiło forum wymiany poglądów. W czasie trwania Sympozjum uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia laboratoriów Zakładu Inżynierii Spajania.

  Wykaz wygłoszonych referatów:

  1. A.Ambroziak, M.Korzeniowski, P.Kustroń, Ł.Bartnik:
  Osiągnięcia i perspektywy w ultradźwiękowych systemach kontroli jakości zgrzein punktowych
  Politechnika Wrocławska, Zakład Spawalnictwa.

  2. W.Walczak, D.Fydrych:
  Skłonność złączy wykonanych pod wodą do tworzenia pęknięć zimnych
  Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa, Politechnika Gdańska.

  3. A.Kolasa, P.Cegielski:
  Nowe wdrożenia Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej – maszyny i urządzenia spawalnicze
  Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Spajania.

  4. T.Chmielewski1, S.Zhu2:
  Natryskiwanie powłok na bazie wybranych faz międzymetalicznych metodą High Efficiency Hypersonic Plasma Spraying
  1Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Spajania, 2Institute of Surface Engineering, Beijing, China.

  5. M.Bober, J.Senkara:
  Dystrybucja fazy umacniającej w napoinach kompozytowych Ni-WC
  Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Spajania.

  6. D.Golański:
  Modelowanie naprężeń własnych w rzeczywistych strukturach kompozytów MMC
  Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Spajania.

  7. A.Krajewski1, D.Kaliński2, M.Chmielewski2:
  Spajanie ceramiki cyrkonowej z zastosowaniem związków międzymetalicznych na bazie niklu i aluminium
  1Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Spajania, 2Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych.

  8. P.Kołodziejczak1, W.Kalita2, A.Kolasa1:
  Spajanie stopów magnezu wiązką lasera CO2
  1Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Spajania, 2Zakład Wytrzymałości Materiałów IPPT PAN.

  9. J.Jakubowski, J.Senkara:
  Specyfika badań metalograficznych złączy spajanych
  Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Spajania.

  10. J.Grześ:
  Możliwości metody tamponowej w zakresie nakładania powłok metalowych z gradientem właściwości
  Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Spajania.

  11. T.Chmielewski1, B.Xu2, B.Zhang2:
  Automatyzacja procesu nakładania powłok metodą brush-plating
  1Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Spajania, 2Institute of Surface Engineering, Beijing, China.

  12. P.Cegielski, A.Kolasa:
  Komputerowy system do badań właściwości statycznych i dynamicznych spawalniczych źródeł energii elektrycznej
  Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Spajania.

  Referaty zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Warszawskiej.

  Góra strony

   

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania