Archiwum 2000-2005

 • Nadanie prof. dr hab. inż. Władysławowi Włosińskiemu tytułu dr h. c. Politechniki Śląskiej (12.07.2005)
 • W dniu 12.07.2005 r. prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński został uhonorowany przez Senat Politechniki Śląskiej tytułem doktora honoris causa, w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie inżynierii spajania materiałów zaawansowanych, wybitny wkład w organizację badań naukowych w Polsce oraz za osiągnięcia we współpracy pomiędzy Politechniką Śląską i Politechniką Warszawską. Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel.

  Prof. W. Włosiński - doktorat honoris causa

  Prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński dr h. c. Politechniki Śląskiej.

  Góra strony

   

 • Pożegnanie prof. dr hab. inż. Leszka Nekanda-Trepki (18.08.2003)
 • W dniu 18.08.2003 r. odszedł z naszego grona prof. dr hab. inż. Leszek Nakanda-Trepka, profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Katedry Spawalnictwa, konstruktor i technolog.

  Prof. L. Nekanda Trepka

  Prof. dr hab. inż. Leszek Nekanda Trepka (1907-2003).

  Profesor Leszek Nekanda-Trepka rozpoczął pracę w Katedrze Spawalnictwa w roku 1951. W latach 1961-1965 był jej kierownikiem. Przez 26 lat prowadził przedmiot Konstrukcje spawane. Doceniając znaczenie wprowadzenia do produkcji spawalniczej mechanizacji i automatyzacji zorganizował Zakład Automatyzacji Spawania, działający w ramach Katedry Spawalnictwa. Wprowadził również przedmiot Mechanizacja i automatyzacja w spawalnictwie. Działalność naukowa i dydaktyczna profesora Leszka Nekanda-Trepki związana była nie tylko z Politechniką Warszawską. Współpracował z Politechniką Białostocką, Poznańską i Świętokrzyską. Tytuł profesora uzyskał w 1983 roku.

  Góra strony

   

 • 50-lecie Zakładu Inżynierii Spajania (20.10.2001)
 • Z okazji 50-lecia istnienia Zakładu Inżynierii Spajania (wcześniej Katedry/Zakładu Spawalnictwa) w Politechnice Warszawskiej zorganizowano jubileuszowe Seminarium "50 LAT SPAWALNICTWA W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ", połączone ze zjazdem absolwentów.

  Program Seminarium obejmował:

  - referaty przedstawiające działalność dydaktyczną i naukową Katedry/Zakładu w minionym 50-leciu,
  - wystąpienia okolicznościowe absolwentów, zaproszonych gości i pracowników ZIS,
  - zwiedzanie laboratoriów ZIS,
  - spotkanie towarzyskie.

  Uczestnicy Seminarium otrzymali wydanie specjalne „Przeglądu Spawalnictwa”, zawierające historię Katedry/Zakładu, artykuły na temat dorobku dydaktycznego i naukowego Zakładu oraz spis wszystkich naszych absolwentów.

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszowego Seminarium z okazji 50-lecia Zakładu Inżynierii Spajania.

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszowego Seminarium z okazji 50-lecia Zakładu Inżynierii Spajania.

   

  50-lecie ZIS PW50-lecie ZIS PW

  Jubileuszowe Seminarium z okazji 50-lecia Zakładu Inżynierii Spajania.

  Góra strony

   

 • 42. Naukowo - Techniczna Konferencja Spawalnicza (3-5.10.2000) Warszawa
 • W dniach 3-5 pażdziernika 2000 odbyła się w Warszawie 42. Naukowo - Techniczna Konferencja Spawalnicza "TECHNIKI KOMPUTEROWE W SPAWALNICTWIE". Pierwszego dnia dokonano rejestracji uczestników konferencji. Drugiego dnia program konferencji przewidywał 5 sesji plenarnych, w czasie których wygłoszono 11 referatów. Trzeci dzień konferencji poświęcony został sesji plakatowej, połączonej z warsztatami komputerowymi. Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu spawalniczego.

  Wykaz wygłoszonych referatów:

  1. Kolasa A. (Grześ J.):
  Techniki komputerowe w spawalnictwie.

  2. Turyk E.:
  Programy komputerowe wspomagające projektowanie technologii spajania – kierunki stosowania i rozwoju.

  3.Mikuła J.:
  Weryfikacja nowo opracowanej metody wyznaczania charakterystycznych czasów przemian dla wykresów CTPc-S.

  4. Zimniak Z., Piela A.:
  Komputerowe wspomaganie projektowania procesu spawania laserowego blach typu Tailored Blanks.

  5. Zbieg St.:
  CONSEL Consumable Selection Mixed welded joints between carbon steel and stainless steels.

  6. Grudziński J.:
  Komputerowe doradztwo w zakresie doboru materiałów naprawczych na bazie kompozytów polimerowych.

  7. Michalis A., Oneksiak A.:
  Panelizacja i monitorowanie stanowisk spawalniczych.

  8. Dubow A.A., Demin E.A.:
  Wykorzystanie magnetycznej pamięci metalu i komputerowych przyrządów w kontroli jakości połączeń spawanych.

  9. Torzewski A.:
  Wspomaganie zgrzewania oporowego i tarciowego na bazie PC dla obsługi, dokumentacji i kontroli jakości procesu.

  10. Ptasznik H.:
  PtSystem - pakiety spawalnicze - część I.

  11. Czardybon J.:
  PtSystem - pakiety spawalnicze - część II.

  Uczestnicy 42. Naukowo - Technicznej Konferencji Spawalniczej

  Uczestnicy 42. Naukowo - Technicznej Konferencji Spawalniczej.

   

  42. Naukowo - Techniczna Konferencja Spawalnicza

  W czasie obrad 42. Naukowo - Technicznej Konferencji Spawalniczej.

  Góra strony

   

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania