Logo Zak˙adu In˙ynierii Spajania  

https://www.wip.pw.edu.pl/zis| Technologie spawania | Spajanie materia˙˙w zaawansowanych | Modyfikacja powierzchni |
| Urz˙dzenia i stanowiska spawalnicze | Automatyzacja i robotyzacja proces˙w spawania |


KOMUNIKAT

Obecnie trwaj˙ prace zwi˙zane z przenoszeniem strony WWW Zak˙adu pod nowy adres.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wszelkie prawa zastrze˙one
© Zak˙ad In˙ynierii Spajania